Wat is een advocaat

 

advocaat

Hieronder volgt een korte beschrijving van de taken en functies van een advocaat:

– badadviesbureaus die lijken op het bovenstaande, behalve dat zij badadviesdiensten verlenen aan cliënten die hun actieve dienstperiode willen verkorten. Voor een dergelijke baan zal de advocaat te maken krijgen met cliënten of bedrijfseigenaren die willen bezuinigen op hun watergebruik. De meeste van dergelijke cutelum diensten draaien voor geen kosten voor de eerste dienst en dan rekenen een vergoeding voor elke volgende dienst.

– adviseurs op het gebied van intellectuele eigendom die bedrijven adviseren over de bescherming van hun intellectuele eigendom, zoals softwareoctrooien en auteursrechten.

– zakelijke contacten te leggen, onder meer door andere mensen de hand te schudden, zakelijke ontmoetingen te organiseren, conferenties bij te wonen en andere mededelingen te doen die de zakenrelaties zullen verbeteren.

– systeem- en analysefuncties waarbij de advocaat de structuur en inkomsten van een bepaalde juridische structuur moet evalueren, zoals een privaatrechtelijke vennootschap. Een dergelijke positie vereist een uitgebreide kennis van boekhoudkundige procedures en financiële verslagen.

– arbeidsbemiddelingsdiensten die werklozen die op een later tijdstip willen terugkeren op de arbeidsmarkt, aan werk helpen. Zij beoordelen de vaardigheden van een werknemer en plaatsen hem in een van de vele banen.

– onderzoeksposities die, wanneer zij worden vervuld, bepalen of de werkzoekende gekwalificeerd is voor de baan. Onderzoeksfuncties hebben over het algemeen een kortlopend karakter; zij kunnen echter ook op contractbasis worden vervuld.

Hieronder volgt een korte beschrijving van elk type baan als advocaat:

Functieomschrijving en eisen:

1. Bachelordiploma in de rechtswetenschappen (3 jaar studie). Moet ten minste één jaar van een bachelorstudie hebben afgerond.

2. uls graad in de rechten (4 jaar studie). Een minimum van 4 jaar undergraduate studie is vereist.

3. Diploma in de rechten (4 jaar studie). Een minimumstudie van 4 jaar is vereist.

4. inleidende functies voor huisadvocaten, die bestaan in het opstellen van een overeenkomst van opdracht of een et boven, boven of beneden (stage van 2 jaar).

5. Juridisch secretariaat: secretariaatswerkzaamheden voor advocaten, waaronder eventueel juridisch dicteren. Een minimum secretariaatsdiploma is vereist.

6. de rechtenraad (2 jaar college). Board of law is een vierjarig college dat deel uitmaakt van de Ace During Our Great Depression.

7. betere zakelijke vaardigheden, met name op het gebied van bedrijfsfinanciën en bedrijfsstrategie, zijn vereist voor succes in de juridische wereld.

8. Kennis van het internationaal recht, met name het buitenlands recht.

9. Kennis van de effectenbeurs en financiële verslagen.

10. Kennis van juridische praktijken, beleidslijnen en procedures.

11. Verantwoordelijk voor de rechtsbedeling en de rechtbanken.

12. Vergaderen met en ondervragen van cliënten, inspecteren van de gang van zaken op de plaats van de voorgenomen activiteiten van HBM, en schriftelijk bezwaar aantekenen.

13. Schriftelijke opmerkingen voorbereiden, de stukken opstellen voor indiening en de gerechtelijke procedure inleiden in overeenstemming met de wet.

14. Onderhandelen met en onderzoeken van de zaken om te beslissen of zij waardig zijn of voor de rechter moeten worden gebracht, dan wel of zij moeten worden geseponeerd met vrijspraak van de partijen.

15. De overlegging van documenten bevelen; bewijsmateriaal in ontvangst nemen en bewaren.

16. Juridisch schrift en juridische terminologie controleren om de gebruikte vormen te identificeren; aantekeningen maken en referenties voor de zaak opstellen.

17. Hoorzittingen of administratieve onderzoeken, rechtstreekse ondervragingen en voorgeleiding.

18. erencectoris gebruikt om bewijsmateriaal op te sporen, vast te stellen en te onderzoeken dat de advocaat en andere dienstverleners over het hoofd hebben gezien of verkeerd hebben geïnterpreteerd.

19. Gerechtelijke procedures voeren, rechtsbijstand instellen en rechtsbijstand verlenen aan financieel zwakkere organisaties.

20. bestraffing van het misdrijf illegale transacties.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.