Wat is een levenscoach?

life coachLaten we eens kijken naar de essentie van een life coach. Allereerst is een Life coach Gouda  iemand die iemand begeleidt en aandacht schenkt aan het bezwijken onder stress. Dus, een life coach past een verscheidenheid van technieken toe, waaronder het kennen van de impulsiviteit, tolerantie en empathie van verschillende persoonlijkheden.

Bijvoorbeeld, een vijandigheidszoeker kan geïnteresseerd zijn in het coachen van een persoon wiens vriendelijke aard geneigd is tot agressie. Terwijl een empathie zoeker zich geschikt zou kunnen voelen voor het coachen van een persoon wiens agressieve aard niet acceptabel is. De voorkeuren van deze twee persoonlijkheden voor het oplossen van conflicten kunnen botsen.

Een empathie zoeker kan bijvoorbeeld betrokken raken bij vele conflictoplossingssessies met cliënten die neigen tot agressie. In deze sessies zoekt de empathie zoeker naar manieren om potentieel onstabiele situaties te bezweren. De empathiezoeker moet over effectieve communicatievaardigheden beschikken, omdat de aard van zijn werk intensieve communicatie vereist. Het is daarom van essentieel belang dat de empathiezoeker over effectieve communicatievaardigheden beschikt, waaronder sterke luistervaardigheden.

Besteed daarom aandacht aan de volgende vragen.

1. Wat zijn de kenmerken van een empathiezoeker?

2. Wat hebben een empathiezoeker en een protectionist met elkaar gemeen?

3. Wat kan een empathiezoeker doen om de opkomst van egoïsme en agressie te voorkomen?

a. Zorgen dat de cliënt zich bewust is van en kennis neemt van verschillende beperkende overtuigingen die hij of zij erop nahoudt

b. Creëer ruimte voor de cliënt om zijn of haar zorgen en zorgen te onthullen

c. Biedt de empathiezoeker praktisch advies dat de agressieve persoonlijkheden vermindert?

d. Komt pesterige opener tot uiting in de verpersoonlijking van het egoïstische “Jij” als “Ik”?

e. Is er een vergelijking in de geschriften van de afwezige vaderfiguur en de afwezige leraar?

f. Waar legt de vaderfiguur de schuld voor het laten gelden van gezag en controle over jongeren?

g. Is de afwezige vaderfiguur een aanrander, een pestkop of een verlegenheid?

(iv) Luisteraar

Een luisterende samenleving bestaat uit twee belangrijke elementen – actief luisteren (activeListen), en affectieve uitwisseling (activeEsse). Het eerste is verantwoordelijk voor een gebrek aan communicatie; daarom is actief luisteren de activiteit die alle mensen in staat stelt te communiceren. De laatste is evenzeer verantwoordelijk voor een gebrek aan communicatie, wat een gebrek aan begrip veroorzaakt. Esse is non-verbaal en wordt vaak verward met affectieve uitwisseling. actief luisteren is de manier van horen. Het is de kwaliteit van de informatie die wordt onthouden. Dit is altijd Communicatie Kunsten op zijn best.

Een oplettende samenleving moet van informatie worden voorzien om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen en effectieve veranderingen te kunnen aanbrengen in planning en beleid.

o Onderwijs en opleiding: mensen aan het werk en opgeleid houden

o Gezondheidszorg: het volgen van een ziektepatroon en het voorkomen van ziekte

o Werkgelegenheid: herintreding op de arbeidsmarkt, werklozen helpen weer aan het werk te komen

o Banken en financiële instellingen: mensen helpen het verloren inkomen terug te krijgen

o sysadmin werk: installeren, onderhouden en updaten van computer- en netwerksystemen.

o Beveiliging: toezien op de beveiliging van computerapparatuur en -gegevens.

o Enterprise resource planning (ERP): een plan maken om verschillende middelen voor een bepaalde organisatie te verzamelen en in te voeren.

o Informatietechnologie: lesgeven in en invloed uitoefenen op de ontwikkeling van IT-toepassingen, -software, -hardware en -systemen.

o Bedrijfskunde: het aanleren van bedrijfsvaardigheden, waaronder relatiebeheer, productrisicobeheer en boekhouding.

o Marketing: marketingplannen, reclameconcepten en verschillende vormen van communicatie.

o Computer: onderricht in de grondbeginselen van computerhardware en -software, kantoorboekhouding en systemen voor human resource management.

o Web Design: op het gebied van web design en ontwikkeling; injectie van creativiteit en innovatieve technologie.

Deze vakgebieden zijn het populairst en worden veel gevraagd door organisaties. Ook bieden zij uitgebreide informatie voor mensen die betere vaardigheden willen verwerven op elk van de bovengenoemde gebieden.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.